Bazénové prestrešenia

• Prestrešnia bazénov slúžia na kúpanie aj za nepriaznivých poveternostných podmienok s možnosťou celoročnej prevádzky. Predídete znečisťovaniu vody v bazéne, znížite obsah chemických látok, tepelné straty pri nočnom ochladení a je pekným doplnkom záhradnej architektúry.

Najčastejšie typy prestrešení

 

Oblúkové prestrešenia Jednostranné pochôdzne prestrešenia
Oblúkové prestrešenia  Jednostranne pochôdzne prestrešenia
   
 Obojstanne pochôdzne prestrešenia  Upevnené na stenu
Obojstanne pochôdzne prestrešenia Upevnené na stenu
   
Kombinované prestrešenia Atypické prestrešenia
prekrytie-kombi Atypické prestrešenia
   
Oblúkové nízke prestrešenia Prestrešenie praktik
Oblúkové nízke prestrešenie Prestrešenie praktik
   
Jednokoľajový / bezkoľajový systém Zastrešenia výriviek
prestresenie-jednokolajove-bezkolajove Zastrešenia výriviek