O firme

ASIO-SK s.r.o. je inžiniersko-dodávateľská firma s vlastnou výrobnou základňou, pracujúca najmä v oblasti čistenia odpadových vôd a dodávok komplexných vodohospodárskych technológií. Firma je veľmi úzko prepojená so subjektami voľného združenia ASIO-GROUP international, ktorého hlavným cieľom je vývoj, výroba, a dodávky vysokokvalitných vodohospodárskych technológií.

Na trhu bazénov, bazénových technológii a komplexných dodávok bazénových technológii sa firma pohybuje viac ako 14 rokov. Naša filozofia je riešenie každého dodávaného bazéna od A –Z . To znamená že sme schopný splniť akúkoľvek požiadavku zákazníka , od zamerania ,výkresov , projektu , stavebných prác , dodania , zapojenia bazéna , jeho uvedenie do prevádzky až po úpravu okolia vyhovieť akejkoľvek požiadavke a potrebe klienta.

O firme ASIO SK

Členovia ASIO-GROUP international:

  • ASIO s.r.o. (CZ)
  • PATRIA a.s. (CZ)
  • NIVEKO s.r.o. (CZ)
  • ASIO-SK s.r.o. (SK)
  • ASP s.r.o. (CZ)
  • KELLNER (CZ)
  • TERMOPA s.r.o. (SK)
  • ASIO ROMANIA s.r.l. (RO)
  • ASIO MARE d.o.o. (HR)
  • CaT (F)
  • H.KATZENBERGER GmBH (A)
  • ARATEC GmBH (A)
  • ARDEA (A)
  • LAUTERBACH GmBH (D)
  • BIOTECH SP z.o.o. (PL)

 

Profil firmy

Názov firmy:  ASIO-SK s.r.o.

Majitelia spoločnosti

  • Ing. Karel Plotěný, Ing. Oldřich Pírek, Dr. Ing. Karol Kratochvíl

Forma spoločnosti:

  • spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Sídlo spoločnosti:

  • Ulica 1. mája 1201, 014 01 Bytča

 

Fakturačné údaje

IČO: 36 368 075 DIČ: 2020108651 IČ DPH: SK 2020108651

Bankové spojenie: VÚB 1299 849 - 432/0200