ASIO PRODUCT

Výsledky laboratórnych modelov, pozorovaní a meraní sa overujú v poloprevádzkových modeloch v konkrétnych podmienkach pre danú technológiu. Následná výroba prototypu je realizovaná v jednej z hlavných výrobní ASIO GROUP

Ochranná známka ASIO GROUP PRODUCTSamozrejmosťou je overovanie technológií nezávislými inštitúciami a štátnymi skúšobňami. Z uvedeného je zrejmé, že spoločnosť ASIO-SK s.r.o. venuje mimoriadnu pozornosť kvalite výrobkov, technológií a služieb s tým spojených. Tieto technológie sú navrhované podľa príslušných národných noriem, noriem EU a odporúčaní ATV. Na trh sú predmetné technológie uvádzané s registrovanou ochrannou známkou ASIO PRODUCT.