Bazény COMPACT

• Technologické prevedenie:
Bazény AS-ARDEA COMPACT sú dodávané vrátane komplexnej technológie, príslušenstva a doplnkov. Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. kladie veľký dôraz na výber technologických prvkov, ich kompatibilitu, kvalitu a dlhú životnosť. Komplexný návrh technológie, podložený výpočtami a kontrolou pomocou programu ASTRAL PRO 1.2.4. a CAD aplikáciami, je základom každej realizácie bazénu.

bss-titulka-02

AS-ARDEA COMPACT obsahuje:

 • teleso bazéna 6000 x 3000 x 1200 mm
 • kompletný potrubný systém
 • skimmer
 • recirkulačné trysky
 • spodné sanie
 • pieskový filtračný monoblok
 • vstupný rebrík
 • tester chlór
 • pH
 • časový spínač pre nastavenie automatiky
 • balík základnej bazénovej chémie

Prečo práve bazén AS-ARDEA COMPACT?

Pretože získate:

 • bazén - celoplastový bez použitia tenkých fólií a igelitov
 • bazén - ktorý Vám nikdy neskoroduje
 • bazén - odolný voči dlhodobému pôsobeniu chlóru
 • bazén - vyrábaný na Slovensku, schválený Hlavným hygienikom SR
 • bazén - s bohatými referenciami na Slovensku i v zahraničí
 • bazén - ako vysokokvalitný výrobok za bezkonkurenčnú cenu
 • bazén - nesúci ochrannú známku: ASIO PRODUCT

Základná stavebná pripravenosť 

Všetky bazény AS-ARDEA COMPACT sú určené pre úplné zabudovanie do terénu. Z uvedeného vyplýva základná stavebná pripravenosť. Výkop základovej jamy môže byť ručný, alebo strojový s dôrazom na predpísané základné rozmery a pôdorys. Dno výkopu je vhodné upraviť šotolinou s následným zhutnením najmä v prípade, ak sa výkop realizuje v násype apod..

Po vykonaní výkopových prác sa môže pristúpiť k betonáži základovej dosky hrúbky min. 150 mm, ktorá sa vystuží kari sieťou (8 mm). Rovinatosť základovej dosky musí byť ±3 mm v každom smere. V prípade potreby sa na ňu umiestni extrudovaný polystyrén. Po uložení a montáži telesa bazénu a jeho prepojením s technológiou sa môže pristúpiť k statickému zaisteniu stien bazénu proti tlaku zásypovej zeminy. Steny bazénu, ktorý sa postupne napĺňa vodou, slúžia ako stratené bednenie. Pred betonážou je samozrejmosťou prevlečenie stavebného železa 6-8 mm otvormi vo výstuhách a preloženie horizontálnych výstuh drevenými hranolmi, ktoré sa priečne preplátujú doskami. Po ukončení betonáže je možné dokončiť obsyp voľného priestoru a po zhutnení pristúpiť k úpravám povrchu, kladeniu dlažby a k parkovým úpravám.